Z jakiego powodu dobrze jest wybrać wyjazd agroturystyczny?

Turystyka opisywana jest jako swoiste zjawisko przemieszczania się ludzi pomiędzy pewnymi punktami i podejmowana jest bez przymusu w celu zmiany stylu życia oraz środowiska, w którym żyjemy. Podróż turystyczna bywa podejmowana zamierzeniu wypoczynkowym, służbowym, zdrowotnym oraz innym, nie może jednak trwać dłużej niż rok poza codziennym otoczeniem. Jednakże wycieczki mające głównie na celu zarobkową aktywność nie wliczają się do turystyki.