Showing 5 Result(s)
Spotkania, wywiady, relacje

Czym okazują się być okładki disccover, z jakiego materiału okazują się być wytwarzane oraz kto je właściwie nabywa?

Obecnie wiele osób stosuje dialekt angielski na tyle, żeby znajdować w nim niektóre tzw. chochliki. Przy tego typu zabawie należałoby wszakże bardzo uważać, ponieważ dialekt Shakespeare’a, podobnie jak własny ojczysty, pełny jest różnych gier werbalnych.
Niezłym dowodem jest nazwa twórcy kopert na płyty winylowe, która jest zwyczajnym łączem angielskich wyrazów disc (płyta) i cover (okładka), a jednocześnie brzmi niezwykle tak jak odmienne słowo z tego języka, zatem discover (odkryć/poznać).